Stalling

I.v.m. met het feit dat wij geen plaats meer beschikbaar hebben zijn wij een 
samenwerking aangegaan met www.stalling-bommelerwaard.nl 
deze stalling voldoet aan de door ons gestelde eisen, 
u kunt uw object tevens bij ons laten onderhouden wij kunnen dan uw object bij deze stalling halen en brengen wij berekenen u hiervoor € 15,00
Prijzen voor een BOVAG onderhouds beurt kunt u bij ons opvragen.